• +37369070751
  • Luni-Vineri: 09:30 - 18:00
  • +37369070751
  • Luni-Vineri: 09:30 - 18:00

Politica de confidențialitate

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” (în continuare – Legea nr. 133/2011), îmi exprim acordul pentru prelucrarea de către „Cosmo Place” S.R.L. datele mele personale fără rezerve și restricții, efectuarea cu datele mele personale a acțiunilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 133/2011, și confirm că, prin acordarea acestui consimțământ, acționez în mod liber, din proprie voință și în interesul meu.

Lista datelor cu caracter personal pentru prelucrarea cărora se dă consimțământul: nume și prenume, locul de reședință (localitatea), numere de telefon (fix și mobil), adrese de e-mail (E-mail), precum și alte datele primite de la mine.

Îmi exprim consimțământul pentru următoarele acțiuni cu toate datele personale specificate: colectare, înregistrare, organizare, stocare, restaurare, adaptare sau modificare, extrage, consultare, utilizare, dezvăluire prin transfer, distribuție sau alt acces, grupare sau combinare, blocare, ștergerea sau distrugerea, precum și implementarea oricăror alte acțiuni cu date personale în conformitate cu legislația aplicabilă. Prelucrarea datelor poate fi efectuată atât prin mijloace automate, cât și fără acestea. La prelucrarea datelor cu caracter personal, Cosmo Place S.R.L. nu se limitează la aplicarea metodelor de prelucrare a acestora.

Prin prezenta, iau la cunoștință și confirm că, dacă este necesar, Cosmo Place S.R.L. are dreptul de a furniza datele mele personale către terți numai în scopul furnizării de servicii și bunuri relevante, precum și (în formă depersonalizată) în scopuri statistice, de marketing și alte scopuri științifice. Astfel de terți au dreptul de a prelucra date cu caracter personal pe baza acestui consimțământ.

Acest consimțământ este valabil până la data retragerii lui de către mine prin trimiterea lui către Cosmo Place S.R.L. o declarație scrisă semnată de mine, care poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail info@evve.md sau predată personal împotriva semnăturii reprezentantului autorizat al Cosmo Place S.R.L.

În cazul primirii cererii mele scrise de revocare a acestui consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal „Cosmo Place” S.R.L. este obligat să înceteze prelucrarea acestora și să excludă datele mele personale din baza sa de date, inclusiv electronice, cu excepția informațiilor despre nume și prenume.

IDENTIFICATION DATA AND CONTACT DETAILS

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm contactați serviciul suport clienți prin telefon sau e-mail. Dacă doriți sa ne contactați pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți să adresați o scrisoare către: